fr

Privacy Verklaring

ALGEMEEN

De website www.cécémel.be (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door FrieslandCampina Belgium NV, Venecolaan 17 te Aalter, en Friesland Foods NV, Rijksweg 66 te Bornem, bedrijven gevestigd te België, hierna samen genoemd 'FrieslandCampina'.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

De persoonsgegevens die werden ingezameld met uw instemming worden geregistreerd in de bestanden van FrieslandCampina conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

WAAROM VERZAMELT FRIESLANDCAMPINA GEGEVENS?

Op sommige onderdelen van de website wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden:

  • De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.

  • Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over FrieslandCampina producten en acties.

  • Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over FrieslandCampina en/of haar producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

  • Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Daarnaast gebruiken diverse FrieslandCampina websites Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die FrieslandCampina het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan FrieslandCampina eventuele reclame campagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit jouw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u FrieslandCampina uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als FrieslandCampina uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan zal het u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

AAN WIE KAN FRIESLANDCAMPINA GEGEVENS VERSTREKKEN?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de persoonsgegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.

Verder zal FrieslandCampina uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

FrieslandCampina behandelt de gegevens van de consument als vertrouwelijke informatie en gebruikt deze gegevens enkel voor de doeleinden gemeld bij het inzamelen van de gegevens. Deze gegevens worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden, met uitzonderling aan de verwerker van de persoonsgegevens die in opdracht van FrieslandCampina handelt of indien anders gemeld bij inzameling.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.
U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

Daarnaast gebruiken de diverse FrieslandCampina-websites Google Analytics. (zie hierboven)

VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat FrieslandCampina verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. FrieslandCampina is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

BESCHERMT VAN UW GEGEVENS

De gegevens die FrieslandCampina verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. FrieslandCampina draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Daarnaast wordt de website beheerd door een externe onderneming, die deze gegevens alleen mag gebruiken in overeenstemming met de instructies van FrieslandCampina. Daarnaast dient ook deze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de (persoons)gegevens en dient zij te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving.

INZAGERECHT EN RECHT TOT SCHRAPPING

U heeft het recht FrieslandCampina te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen aan FrieslandCampina met bewijs van identiteit.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van FrieslandCampina, kunt u contact opnemen met:

FrieslandCampina Belgium NV
T.a.v. Verantwoordelijke Privacy Cécémel
Venecolaan 17
9880 Aalter of

Friesland Foods NV
t.a.v. Verantwoordelijke Privacy Cécémel
Rijksweg 66
2880 Bornem
België
www.cécémel.be

Voor bijkomende inlichtingen, zie ook: www.privacycommission.be/nl

TEN SLOTTE

Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing.